Csikós

2014.01.03 15:18

A csikós a pusztai legelőkön tavasztól őszig kint háló ménes pásztora. Uradalmakban a növendék csikókat őrző konvenciós cseléd volt, az alföldi pusztai legelőkön a legeltetés idejére a cifra ménes mellé a lótartó gazdák fogadták. A renyhe méneseket a gulyásszámadó egyik bojtára őrizte. Terelőszerszáma a szíjból font karikás; a lovakat lóháton őrzi és tereli, hátaslován hevederrel lekötött vagy heveder nélküli csikósnyereg van; a lovat a ménesből 6–8 öl hosszú pányváskötél vagy szőrpányva (árkány) segítségével fogja ki. Csizmáján tövises sarkantyút visel. (Magya Néprajzi Lexikon)

Vissza