Nyihaha - viccek

2014.01.04 18:09

Vágtatva nyargalnak százával a viccek, lódobogás kíséri őket, majd aztán sorjában röhögésbe fulladnak itt >>>

Vissza
- Az egyik gazda csodálkozva nézi a szomszédját, amikor az igyekszik felemelni a vállásra a lovat.
- Mit csinál, Dezső bátyám? Miért emelgeti a magasba azt a lovat?
- Mert szeretnék tényleg komolyan lovat tartani...
- Az egyik gazda csodálkozva nézi a szomszédját, amikor az igyekszik felemelni a vállásra a lovat.
- Mit csinál, Dezső bátyám? Miért emelgeti a magasba azt a lovat?
- Mert szeretnék tényleg komolyan lovat tartani...
--------------

Jani bácsi bemegy a kocsmába és iszogatni kezd. Miközben odabent iszogat, ellopják a szekerét, csak a lovat hagyják ott. Hajnalban az öreg kijön, körülnéz, majd így szól:
- Ha én vagyok Jani bácsi, akkor ellopták a szekeremet, viszont ha nem én vagyok, akkor találtam egy lovat…

--------------

Az öreg cowboy egy napon belovagolt a városba. A helyi seriff a kocsma előtt a székében ülve nézte, ahogy az öreg leszállt a lóról és kikötötte a kocsma elé.
- Jó napot, idegen!
- Jó napot, seriff!
Az öreg ezután a ló farához lépett, felemelte a ló farkát, és egy hatalmas
csókot nyomott oda, ahova sose süt a nap. Utána leengedte a ló farkát, és elindult a kocsma ajtaja felé.
- Elnézést, uram... - szólt a seriff.
- Igen?
- Hihetek a szememnek, valóban jól láttam?
- Bizony, jól... ugyanis rémesen ki van száradva a szám!
- És ez segít?
- Sajnos nem, de legalább nem nyalogatom állandóan...

Jani bácsi bemegy a kocsmába és iszogatni kezd. Miközben odabent iszogat, ellopják a szekerét, csak a lovat hagyják ott. Hajnalban az öreg kijön, körülnéz, majd így szól:

- Ha én vagyok Jani bácsi, akkor ellopták a szekeremet, viszont ha nem én vagyok, akkor találtam egy lovat…

---------------

Egy fiatal hölgy bemegy a lovasiskolába.

- Szeretnék kilovagolni Pomázra. Tudna adni egy hozzám való lovat?
- Nagy szerencséje van hölgyem, van itt egy, amelyik éppen magához való.
- Ezt meg hogy érti?
- Úgy, hogy ez egy olyan ló, amelyik szintén Pomázra akar menni.
--------------

Az országúton áll egy szekér, elébe fogva két ló. A szekérrúdra rászáll egy légy. A kocsis abban a pillanatban a lovak közé csap, és a szekér megindul. A légy büszkén néz körül:
- Na, csak rászálltam a rúdra, és a kocsi máris menni tud.
---------------

Arisztid és inasa kimennek a galoppversenyre.
- Jean, miért futnak a lovak?
- Babérért, uram.
- És melyik kapja a babért?
- Az első, uram.
- Akkor a többi minek strapálja magát?
---------------

- Aztán gyors ez a ló? - kérdi egy vevő a kupectől a lóvásárban.
- Hát persze. Még a legsebesebb záporban is csak a farkát éri az eső!
--------------

Egy lovas betér az előkelő fogadóba. Lovát az istállóba kötik, ő maga pedig leül egy terített asztalhoz, és így adja fel a rendelését:
- Először is vigyenek a lovamnak egy nagy tál lazacot!
- Lónak lazacot? - csodálkozik a fogadós.
- Csak vigyék!
Kitódul mindenki a fogadóból, mert kíváncsiak erre a csodalóra. Kisvártatva aztán már csörtetnek is vissza, elöl a fogadóssal.
- De uram, nem eszi a ló a lazacot!
A vendég közönyösen megrántja a vállát:
- Nem? Akkor kénytelen leszek én megenni.
--------------
- Gazduram, olcsóbb lett a zab. Örül neki?
- Örüljön a ló!

--------------

A parasztbácsi ballag az úton lovaskocsijával. Egyszer csak nagy tempóban elviharzik mellette egy Porsche.  Kisvártatva egy útmenti fogadó elé érve, látja ám, hogy a parkolóban ott áll a Porsche. Mellé parkol a kocsival és bemegy egy fröccsre.
Odabent kérdi a csapost:                             
 - Kié az a szép  sportkocsi?
A vendéglős mutatja neki. A parasztbácsi odalép az éppen távozóban lévő fiatal emberhez:
- Hány ló van abban az autóban, hogy ilyen gyorsan tud menni?
- Száznyolcvan.
Később baktat az öreg a lovaskocsiján és látja, hogy az egyik kanyar után egy fának csapódva áll a Porsche. Leszáll a bakról és odaballag az éppen kikászálódó sofőrhöz:
- Na, mi van, fiacskám? Szétszaladt a ménes...?

--------------
Két újgazdag lovagolni tanul, mert azt hallották, hogy ez most újra sikk. Minden rendben is megy, csak a zablát nem tudják sehogysem a ló szájába adni.
- Nincs más hátra - dünnyögi az egyik - várnunk kell.
- Mire? - kérdi a társa.
- Hogy ez a dög ásítson egyet.
-------------
Dologidőben lesántul a gazda lova. Sebaj, gondolja, majd kölcsönkéri a szomszéd faluban lakó komájának az egyik lovát. El is indul gyalog, lelkesen.
Az első kilométer után így morfondírozik:
- Még szerencse, ha van az embernek egy ilyen jó komája, akiben bízhat, hogy kimenti a bajból. Együtt katonáskodtunk, én is segítettem, ő is fog biztosan.
Újabb kilométer után így tűnődik:
- Persze, dologidőben neki is szüksége lehet a lóra. Dehát azért komám, hogy segítsen!
Megteszi a harmadik kilométert is.
- Akár komám, akár nem, az biztos, hogy nem fogja egy könnyen ideadni. Pedig én is hányszor adtam neki ezt-azt.
Megy tovább.
- Lám, a múltkor is behívott a kocsmába egy fröccsre és aztán még a sajátját sem fizette ki.
Az ötödik kilométer után megáll.
- A legjobb lenne visszafordulni, hisz úgyis hiába megyek! Nem adja az ide a lovát egy percre sem. De már az út nagy részét megtettem, hát meg kell próbálni.
Megy, beér a faluba, s meglátja komát a portája előtt. Megáll előtte, s rárivall:
- Tudja mit? Tartsa csak meg magának azt a göthös lovat!
------------
Murphy lovas törvényei
"Ha ló nincs, a szamár is ló!"
"A vidám ló elől harap, hátul rúg, középen ledob a hátáról, utána felborít, majd ezt az egészet háromszor megismétli, végül még ki is röhög! - A depressziós ló ugyanezt teszi, csakhogy közben komoly."
"Alacsony lóról, nehéz magas lóról beszélni!"
"Minél jobb a zsoké, annál jobban megismerik a ló nevét!"
"Fogorvosnak inkább cápát ajándékozz, mint lovat!"
-----------
A skót fordítva ül fel a lóra, és a ló farka felé les.
- Miért ültél fel fordítva? - kérdezi a barátja.
- Várok.
- Mire?
- Tegnap a zabbal lenyelt egy pennyt.
-----------
Három tehén ül a fatetőn, kopogós römit játszanak. Egyszer csak elrepül fölöttük egy ló. Felnéz az egyik tehén, hümment. Kisvártatva elrepül felettük két ló.
- Nocsak, - mondja a másik tehén.
Pár perc múlva egy egész csapat ló húz el felettük. Mire a harmadik tehén:
- Valahol itt a környéken lehet a fészek...
-----------
- Hogy hívják a fagyasztott pacit?
- Igló.
-----------
- Hogy hívják a varázsló lovát?
- Varázsló!
-----------
Két fiú beszélget:
- Képzeld, a nővérem lovagolni jár, hogy lefogyjon.
- Na és? Van eredménye?
- Persze! A ló már húsz kilót fogyott!!
------------
Egy gazda elmegy a lóvásárra, vesz is egy szép lovat a cigánytól, aki útravalóul az alábbi intelmet mondja:
- Vigyázzon ám ezzel az állattal, mert fára nem mászik, vasat nem eszik!
No nem baj, gondolja a gazda, arra igazán nincs szüksége sem a lovamnak, sem nekem, hogy fára másszon, meg vasat egyen.
Amikor a gazda fel akarta szerszámozni a lovat, a zablát csak nagy üggyel-bajjal sikerült a ló szájába rakni, hiszen: "vasat nem eszik!". Amint át akart vele menni a fahídon, az állat megtorpant, nem ment tovább, mivel: "fára nem mászik!"
A gazda visszavitte a lovat a cigánynak, de az nem vette vissza.
- Megmondtam, mi a hibája, akkor figyelmen kívül hagyta, én már vissza nem veszem!
----------
Két lovas beszélget:
- Mióta lovagolsz?
- Tizenkét éve.
- Ó, hát tíz évet nyugodtan letagadhatsz.
------------
- Hogy hívják az elmebeteg lovat?
- Pszihopata.
------------
- Mi a versenymének doppingszere?
- Lórum.
------------
Három cowboy lovagol a kanyonban.
Joe aranyon, Bill ezüstön, Charles Bronson.
------------
- Miért nehéz lóvá tenni a kígyót?
- Mert lecsúszik róla a nyereg.
-----------
- Hogy hívják a három dimenziós szekeret?
- Térfogat.
----------
- Hogy hívják azt a lovat, amelyik hason fekszik?
- Hasonló!
-----------
- Mit tartanak az indiánok a nyers lóbőrben?
- Lovat.
-----------
- Mi lesz az ólomkatonából, ha átmegy rajta az úthenger?
- Lemez lovas.
-----------
- Mi áll meg hő hatására?
- A lovaskocsi. Hőőő!!!
-----------
- Hogy szállunk le egy lóról, ha előttünk egy helikopter, mögöttünk pedig egy kamion halad?
- Megkérjük a riglispílest, állítsa le a szerkezetet.
-----------
Két skót beszélget:
- Képzeld, a hadseregünkben elrendelték, hogy a lovas katonák csak az egyik lábukon hordjanak sarkantyút.
- Miért?
- Mert rájöttek, hogy ha a katona megsarkantyúzza a ló egyik oldalát, a másik oldal úgyis automatikusan elindul vele együtt.
-----------
- Mi ez a lódobogás, Jean?
- Fakó lett a nadrágja, uram.
-----------
Jean és az uraság kinn vannak a lóversenyen.
- Jean, nem látom azt a lovat, amire rátettem az egész vagyonomat.
- Nem is láthatja uram.
- Miért, Jean?
- Mert még a rajt előtt megdöglött.
-----------
- Jean, volt az ügetőn?
- Igen uram!
- Feltette azt az ezrest a nyolcas lóra?
- Igen uram!
- És mi történt?
- A zsoké levette a lóról és megköszönte!
------------
- Fordítva ült fel a lóra, uram!
- Nem tesz semmit, Jean, úgyis az ellenkező irányba megyek.
------------
Megnősült a szűkszavú cowboy, és viszi haza lován az ő gyönyörű kis feleségét. Egyszer csak a ló megbotlik, s erre megszólal a cowboy:
- Egy...
Mennek tovább, de a ló újra megbotlik. Megszólal a hallgatag cowboy:
- Kettő...
A ló harmadszor is megbotlik. A hallgatag cowboy leszáll, előveszi a coltját, s agyonlövi a lovat. Fiatal felesége sikoltozni kezd:
- Nem szégyelled magad, ilyen kegyetlen vagy? Egy ilyen apróságért agyonlőni ezt a szép állatot, ez kegyetlenség...
A hallgatag cowboy megszólal:
- Egy...
-------------
A parasztbácsi hosszan alkudozik a lókupeccel egy deres kancára.
Végre megköttetik az üzlet. Az öreg kezébe veszi a kantárszárat és rácsap a ló farára. A ló megiramodik és egyenest nekimegy a tűzoltószertár falának. A bácsi dühösen reklamál:
- Hiszen ez a ló vak!
A lókupec mosolyog:
- Nem vak, csak vakmerő!
-------------
A rendőr megállítja a székely parasztbácsit.
- Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren?
A parasztbácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!
-------------
Egy paraszt vett egy igáslovat. Gyönyörű állat volt! Igaz, jó sokat is fizetett érte. Ám egy hónap múlva a ló megbetegedett, lábra sem tudott állni.
A derék ember elkeseredve kihívta az állatorvost, aki azt mondta:
- Hát, a lovának egy vírusos megbetegedése van, 3 napig kell ezt a gyógyszert szednie. A harmadik napon eljövök, és ha nem javul az állapota, akkor le kell lőjük!
Az istállóban levő disznó meghallotta ezt a beszélgetést.
Az első nap után minden változatlan volt, a ló állapota nem fordult jobbra.
Odament erre a disznó a lóhoz, és így szólt:
- Gyerünk barátom! Kelj fel, állj lábra!
A második nap sem javult a ló állapota, nem hatott a medicina.
- Gyerünk barátom, kelj fel, mert ha nem, akkor meg fogsz halni! - figyelmeztette a disznó a lovat.
A harmadik napon is beadták a lónak a gyógyszert...de semmi! A ló állapota nem javult.
Az állatorvos megérkezett, ránézett a lóra és lemondóan így szólt:
- Sajnos nincs mit tenni, meg kell öljük a lovat, mert megfertőzheti az összes többit is.
Meghallotta ezt a disznó és lélekszakadva rohant a lóhoz:
- Hej, testvér! Megjött az állatorvos, véged van! Kelj fel most vagy soha, amíg nem késő!! Gyerünk!!
A ló horkantott egyet, feltápászkodott és elkezdett lépegetni, majd szaladni.
- Csoda történt! Ezt meg kell ünnepelnünk! - kiáltott boldogan a paraszt. - Csináljunk egy bulit, lakomázzunk! Levágjuk a disznót!
-----------
A paraszt bácsi a folyóparton baktat a szekerével. Ott van szolgálatban a rendőr. A bácsika megkérdezi tőle:
- Biztos úr, hol lehet itt baj nélkül átkelni a szekérrel?
- Jöjjön csak, bátyám, majd megmutatom. Itt nyugodtan áthajthat.
- A bácsi úgy is tesz, de hamarosan elsüllyed a szekérrel együtt.
Megszólal a rendőr:
- Érdekes! A kacsáknak csak derékig ért.
 ------------
 Parasztbácsi megy szekérrel az országúton, nagyban iszogat valamit, mikor megállítja egy rendőr:
- Mit iszik bátyám?
- Harmatvizet, fiam!
- Ugyan már, nekem is adjon egy kicsit belőle!
Ahogy belehörpint a rendőr az itókába, ki is köpi!
- Pffffuu, de hiszen ez lópisi!
- Hát persze, gyí Harmat!
 ------------
A székely elutazik két hétre Budapestre és a fiára bízza a házat meg a gazdaságot.
Mikor visszatér, a fia már várja is az állomáson. Fölszáll az öreg a szekérre a fia mellé, majd elindulnak hazafelé.
Egy idő után megkérdi az öreg:
- Na fiam, történt-e valami azóta, hogy elmentem hazulról?
- Semmi idesapám, semmi különös.
- De csak történt már valami két hét alatt ? - erősködik az öreg.
- Semmi idesapám, csak a villa nyele tört el - így a fiú.
- Hát az meg hogyan történt? - kérdi a székely.
- Az bizony úgy, hogy éppen vittem a Bodri kutyát beledobni az árokba, mert megdöglött szeginy, oszt nehiz volt és megreccsent a villa nyele - mondja a legényke.
- Oszt mitől döglött meg szeginy ? - kérdi az öreg.
- Hát eltaposták a lovak, amikor kitörtek az égő istállóból! - válaszol a fiú.
Erre már izgatott lett az öreg és azt kérdezi:
- Mi az Isten, leégett az istálló??
- Le biz az, mert a szél átvitte a lángokat a házrúl!
- A hétszentségit - ordít az öreg - mán a ház is leégett??
Válaszol nagy rettegve a fiú:
- Mindennek az a rohadt macska az oka, mert földöntötte az égő gyertyát nagyanyánk ravatalánál!
------------
A székely elviszi a lovát az állatorvoshoz, mert túl lassúnak találja az állatot.
- Doktor úr! Adjon má' valamit a lovamnak mert nagyon lassú.
Az állatorvos gondolkodóba esik majd bemegy a rendelőbe és kihoz egy fűzér csípős paprikát.
- Na Pista bátyám! Ha ezzel bekeni a lova hátulját, garantáltan gyorsabb lesz!
Hát a székely úgy is tesz, bekeni a lova farát, mire a ló elszalad, de fél perc múlva már nem is látni. Pista bácsi kétségbe esik, hogy fogja már utolérni a lovat, tanakodik egy kicsit, majd így szól:
- Doktor úr, nem kérhetnék-e én is abból a csodaszerből, hogy utó'kapjam a lovat?
- Dehogynem!
Hát bekenik a székely seggét is, mire az eszeveszett vágtába kezd, egy idő után kielőzi a lovat, és persze előbb ér haza. Azt mondja a feleségének aki a kapuban várja:
- Bözsi, mindjá' gyün a ló is majd kösd be az istállóba, én még fordulok vagy kettőt!
-------------
A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak.
A bácsi jól odasóz nekik:
- Gyí!
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral:
- Gyí!
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsika leszáll a bakról, előremegy a
lovakhoz és észreveszi, hogy közvetlen a lovak előtt egy óriási szakadék
tátong. Erre visszamászik a bakra és így szól:
- Helyesbítek: hóóó!
-------------
A rendőr megállít a sötétben az úton poroszkáló lovas kocsit.
- Miért nincs a szekéren lámpa?
- Minek? Hiszen vak a ló!
-------------
Lovon ül Gazsi, mikor megállítja a rendőr:
- Te Gazsi, honnan van ez a ló?
- Kérem tisztelettel, ott feküdt a földön. Én csak ki akartam kerülni.
Megyek elölről: harap. Megyek hátulról: rúg. Gondoltam, majd kitolok vele és
átlépem. Már félig sikerült is, amikor hirtelen fölállt ez a dög.
-------------
Két rendőr bekerül a lovasrendőrök közé, és megkapják a rájuk bízott hátasokat.
Viszont nagy probléma adódik, így szól az egyik:
- Te, komám, és hogyan fogjuk megkülönböztetni őket?
- Hm. Vágjuk le az egyiknek a fülét, az lesz a tiéd.
Meg is teszik, ám másnap reggelre egyik lónak sincs füle.
- Hát most már hogy fogjuk őket megkülönböztetni?
- Hm. Vágjuk le az egyiknek a farkát, az lesz a tiéd.
Meg is teszik, de másnap reggelre egyiknek sincs farka.
- Na, most mondj valami okosat, hogy különböztetjük meg őket?
- Hm. Mi lenne, ha tied lenne a fekete, az enyém meg a fehér?
-------------
Két vak ló beszélget a pálya szélén:
- Te tényleg indulni akarsz a holnapi veresenyen?
- Nem látom akadályát...
------------
- Nézd, ezt a lovat tegnap vettem a lóvásáron. Mit gondolsz, szerinted versenyezhetek vele?
- Hogyne, amilyen gebe, még le is győzheted.
------------
- Tegnap kint voltam a lóversenyen, és megjátszottam egy lovat - meséli a színész.
Mire a kollegája:
- Végre egy neked való szerep!
-------------
Józsi bácsi zötyög a szekéren. Utána a kutyája baktat. Józsi bácsi az ostorral oda-oda csap a lova farára. Egyszer csak a ló megszólal:
- Te, Józsi! Ne üssél már azzal az ostorral, én is egy érző lény vagyok...
Józsi bácsi rémületében leugrik a szekérről, elkezd rohanni, utána a kutyája. Futnak majd' egy órát, s leülnek pihenni. Ekkor megszólal a kutya:
- Hú, a fenébe, de megijedtem, mikor megszólalt a ló!
------------
A szőke nő elhatározta, hogy kipróbálja a lovaglást. Minden előzetes tudás és ismeret nélkül fel is ült a lóra, és elindult. A ló azonban szinte azonnal vágtázni kezdett, a nő alig bírt megmaradni rajta. A nő próbált a nyakába kapaszkodni, de lecsúszott róla. A helyzete egyre elkeserítőbb volt, a lába ugyanis beleakadt a kantárba, a teste azonban már a földön volt, így valahányszor a ló egy picit is megemelkedett, a nő beverte a fejét. Leszállni azonban nem tudott. Több sebből vérzett már, mikor végre megjelent az áruházi alkalmazott, és a lovat kihúzta a konnektorból...
------------
A vadász szöszi felesége elhatározza, hogy ő is vadászik ezentúl. A vadász vesz is neki egy puskát, töltényt, megtanítja lőni. Ahogy kell az ilyesmit.
Másnap a feleség elindul a portyára.
A vadász tisztes távolból, észrevétlenül követi, mert ki tudja mi történhet, mégiscsak az első próbálkozás.
Nemsokára lövést hall a vadász, szaporázza a lépteit, és meg is látja kis feleségét egy tisztás közepén: nagyon veszekedik egy emberrel.
Az ember ágál, de végül csak ennyit tud mondani:
- Jól van, rendben, kisasszony, magáé az őz, csak a nyerget szeretném levenni róla!!
-------------
Turista bemegy a kovácsműhelybe, ahol a mester éppen lerak egy forró patkót hűlni. Mielőtt figyelmeztethetné a turistát, az felkapja a patkót, de nyomban le is teszi:
- Megégette magát? - kérdezi a kovács.
- Á, dehogy! Csak ilyen gyorsan tudok npatkót nézni...
-------------
A lopós Béla vezet maga mellett egy lovat. Jön a rendőr és kérdi:
- Te, Béla, hol loptad azt a lovat?
- Nem loptam. Mentem az az úton és ott láttam négy patkót. Hát aztán nem rajta volt ez a ló!?
------------
Hajnalka a lovasiskolában gyakorol. Az edző figyeli, hogyan ugorja át az akadályokat. Az egyiknél Hajnalka leesik a lóról, de a ló átugorja az akadályt Hajnalka nélkül.
- Remek Hajnalka! Csak legközelebb a lovat is vigye magával!
------------
Két atyafi kapatosan tántorog a hosszú dűlőúton hazafelé, amikor pillantásuk az előttük baktató lovas szekérre esik.
- De irigylem én ezeket a lovakat, komám -sóhajt az egyik.
- Ugyan miért?
- Mert négykézláb mehetnek haza.
------------
Két ló beszélget. Az egyik nagyon panaszkodik fuvaros gazdájára. A goromba, részeg tulajdonos állandóan üti-veri. Erre a másik ló megkérdezi:
- De hát, miért tűröd ezt? Írj egy panaszlevelet az állatvédő ligának!
- No, még csak az hiányzik! Ha a gazdám megtudná, hogy tudok írni, ezentúl velem intéztetné az üzleti levelezését is.
-----------
A ló bemegy a kocsmába.
- Kérek egy DAB-ot.
A kocsmáros oda tolja elé a sört.
Kisvártatva a ló:
 -Most meg kérek egy tál zabot!
Mire a kocsmáros:
- Abrakadabra?
-------------
Szőke idegenvezető a buszból kiszállva meglát egy fiatal négylábút futkározni a tanyaudvaron.
- Nahát, maguknak mekkora kutyájuk van!?
- A csikóra tetszik gondolni?
------------
Pista bácsi sakkozik a lovával. A szomszéd Jani bácsi áthajol a kerítésen és csodálkozva nézi.Pár perc után megszólal:
- Te Pista, a te lovad már olyan okos, hogy tudsz vele sakkozni?
- Ez okos? Négy-kettőre vezetek...
-----------
Szent Péter, Szent Pál és Szent János fent unatkoznak a mennyországban.
Éppen a lovakat nézik a karámban, mikor megszólal Szent Péter:
- Hé, miért nem rendezünk egy lovasversenyt a lovainkkal?
- Rendben - mondja Szent Pál. - De ki ellen versenyezzünk?
- Hát hívjuk fel a Sátánt, hiszen itt nálunk vannak a legjobb és legkönnyebb lovak, amelyek világ és nemzeti kupákat is nyertek, náluk pedig a legrosszindulatúbb, legrosszabb lovak vannak.
Így is tesznek, felhívják a Sátánt, meghívják őt és barátait a versenyre. A Sátán felnevet és boldogan közli, hogy elmegy, de nem érti a szenteket, miért akarják, hogy nyilvánosan megszégyenítse őket.
- Hé, Sátán, hát elfelejted, hogy nálunk van az összes jó ló?
- És ti? Elfelejtitek, hogy nálunk van az összes bíró?
-------------
Az első napon Isten megteremtette a lovat
A második napon Isten megteremtette az embert, hogy szolgálja a lovat.
A harmadik napon Isten megteremtette az Föld többi állatát, hogy kísértsék a lovat, amikor az ember a hátán ül.
A negyedik napon Isten megteremtette a nehéz munkát, hogy az ember dolgozhasson és így eltarthassa a lovát.
Az ötödik napon Isten megteremtette a füvet, hogy a ló ehessen és az ember dolgozhasson vele és takaríthasson...
A hatodik napon Isten megteremtette az állatorvost, hogy a ló egészséges legyen az ember pedig szegény.
A hetedik napon Isten megpihent és azt mondta:
"Ez jó. Így az ember majd alázatot tanul, és egész életében azon igyekszik majd, hogy kielégítse lova igényeit"
Négy pap utazik egy szekéren. A lovak hirtelen megállnak, mert az úton egy kidőlt fa fekszik keresztben. Leugranak mind a négyen, körülállják a fát, és lázasan imádkoznak, majd vitatkoznak. Hamarosan odaérkezik egy parasztszekér is, leszáll róla két legény, megfogja a fát, és odébb teszi. Megütközve néz egymásra a négy pap:
- Erővel?
--------------
- Öregem, fantasztikus számot láttam tegnap a cirkuszban. Képzeld, egy kutya lovaglás közben ide-oda bukfencezett a ló hátán, azután a hasa alá is becsúszott, majd a nyakába kapaszkodva visszamászott...
- Az mind semmi! Én ezt már az első nap megcsináltam, amikor lovagolni tanultam!
--------------
Megy a ló az erdőben, megállítja a farkas.
- Na, most megeszlek.
- Most az egyszer ne bánts koma, fontos üzenetet viszek.
- Na, de hol az üzenet?
- Ideírták a hátsó patámra - emeli fel a ló a lábát.
Odahajol a farkas, hogy megnézze, ekkor a ló irgalmatlanul fejbe rúgja.
Jó idő múlva magához tér a farkas, vakarja a fejét.
- Mit játszom itt az eszemet, mikor nem is tudok olvasni?!
-------------
Lovat lopott egy hetvenéves vénember, elfogták, s a bíró elé vitték. Miután a lopás valamennyi részlete tisztázódott, a bíró így szólt a vádlotthoz:
- Nem szégyelli magát kend, hogy vénember létére lókötésre vetemedett? Volt ideje megokosodni. Más ember a kend korában jóra neveli a fiatalokat, nemhogy lovat lopjon. Mit tud felhozni mentségére?
Eltöprenkedett a vén lókötő, aztán széttárta a karját.
- Igazán nem tudom, mit mondjak, bíró úr, mert csakugyan bajos rájönni, hogy az emberfia mivel vonja magára a világ rosszallását. Tizenkét éves koromban kötöttem lovat először. A bíró három évre ítélt, és szememre hányta, hogy már ilyen zsenge korban lókötésre adtam a fejemet. A második lovat negyvenéves koromban loptam. Akkor tíz évet kaptam, s a bíró ugyancsak csodálkozott, hogy habár erőm teljében vagyok, mégis lopással segítek magamon. Most meg a bíró úr pirit rám, hogy lám, megvénültem, a sír szélén állok, és mégis elkötöttem egy lovat. Látom már, hogy hiába éltem, hiába próbálkoztam, soha meg nem tudom, hogy a lókötésre milyen emberi kor alkalmas...!