Polgárőrök lóháton

2018.04.01 22:31
Hazánkban az elmúlt években jelentősen nőtt a polgárőrség berkein belül a lovas szolgálati tevékenység. A lovas szolgálat különösen hatékony az illegális fakitermelések és szemétlerakóhelyek, mezőgazdasági terménylopások felderítésében. Az országosan közel hatvanezer polgárőrt tömörítő egyesületeket az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) irányítja. (Fotó: Hamar György)
Vissza
1998-tól lovas polgárőrök kis számban működtek regisztráltan, akkor még országos szervezettség nélkül. A lovas szolgálat speciális jellege és a lovas szolgálatot ellátók számának emelkedése miatt az OPSZ 2012-ben megalakította szakmai tanácsadó szerveként a Lovas Tagozatot, amely országos toborzó tevékenységbe kezdett. Mára 173 településen 914 lovas polgárőr szolgál lóhátról és fogatról. A Tagozat koordinálja a rendőrséggel közös munkát, kiemelten 2015 óta a határszolgálatban való részvételt. Tavaly 112 alkalommal szálltak nyeregbe az önkéntesek a lovas rendőrökkel közösen a határon. A Tagozat szervezi központilag az oktatást, a szükséges formaruházat és lovas felszerelések beszerzését is. Igyekszik összekapcsolni munkáját a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkával is, tekintettel annak speciális nevelő hatására a lovakkal való munkán át.
A képzések során a lovak és lovasok felkészülnek a magasabb szintű járőrvezetői szolgálatokra is, melyekre sikeres vizsgákkal minősülnek. Fotó: Sebestyén Jenő.
 
A szolgálatok során felmerülő legkülönfélébb helyzetek, változatos terepviszonyok és feladatok miatt a polgárőr lovasoknak és lovaiknak is képzetteknek kell lenniük, tudásukat folyamatosan fejleszteniük szükséges.
 
A Lovas Tagozat által kiépített differenciált minőségi szintrendszer egyrészről meghatározza a lovas szolgálatokon való részvételhez szükséges alsó követelményhatárt, másrészt fejlődési lehetőséget biztosít. A rendszer alapja a külterületi szolgálatadás, erre épülnek fel az egyre nagyobb követelményeket támasztó szintek. A nehezedő feladatok ellátására a lovasok egy-egy vizsga sikeres letételével válnak hivatalosan is alkalmassá.
 
  • Tóth Zsigmond
  • Forrás: Kistermelők Lapja